Totempaal

 

De totempaal die ik hier maak, maak ik in opdracht van "VHU Europe". De plek waar deze straks komt te staan is in Hilversum, net naast het "Mediapark. De Totempaal is opgebouwd uit een mix van verschillende dieren. Deze dieren zijn door de opdrachtgever aan mij opgegeven waarna ik een ontwerp heb gemaakt. De dieren worden in een totem altijd karikatuurachtig uitgebeeld. Behalve in deze, hierin wilde ik de realiteit extra benadrukken. De dieren worden door mij dan ook realistisch uitgebeeld. Elk dier staat voor zijn eigen symbolieke waarheid. De mix die ik heb gemaakt zorgt voor een harmonieus geheel in de zoektocht naar de waarheid in ons leven. Vele indianen stammen gebruiken de totempaal voor bescherming, voor een leidraad in hun leven. Ook kon je zien met welke stam je te maken had. Iedere stam gebruikte zijn eigen dieren op zijn eigen manier met zijn eigen symbolische waarde. De waarde die ik aan deze totem toe bedeel heeft te maken met mijn eigen visie (levensvisie). De details over de dieren heb ik gelezen in verschillende boeken en heb hier zelf mijn lering uit getrokken. Zo zal een ieder die dit leest zich in gedachten een ander beeld vormen. Mijn visie ziet eruit als onderstaand. Wanneer ik denk aan alle dingen die ik gelezen en gehoord heb over alle totem dieren kan ik heel kort zijn in de eigenlijke uitleg van deze totempaal. Voor mij staat het symbool voor alles wat leeft en de liefde uitstraalt. Elk dier heeft zo zijn eigen merkwaardigheden, maar alles heeft zo zijn eigen reden wat uitmond in een groter geheel die het plaatje compleet maakt. Elk leven verdient respect en liefde. De verbinding van alle kleine details wijst ons de weg naar dit respect en liefde, deze tocht, onze zoektocht waar ooit iedereen bewust van zal worden.

 
 
 
Arend:
De Arend is 1 van de grootste en meest bewonderde roofvogels. Hij heeft al vele volken geboeid en geïnspireerd. Arenden zijn overigens erg goed in het verzamelen van voedsel. Zo goed zelfs dat ze maar weinig tijd aan het jagen hoeven te besteden. Het feit dat ze zich aan de ene kant zo goed van het land kunnen voeden en aan de andere kant tot zulke grote hoogten kunnen opstijgen, maakt veel duidelijk over de verborgen betekenis van deze vogel. De Arend kan spiraalsgewijs net zo hoog opstijgen tot hij door een gat in de hemel verdwijnt en het huis van de Zon bereikt. Hij leert ons een evenwicht te vinden tussen het hier op aarde zijn maar er niet aan gebonden zijn. Vele indianen stammen vereerden de Arend, ze associeerden hem met alle energieën van de zon, zowel de fysieke als de spirituele. Ook vereerden zij 6 richtingen – Noord – Oost – Zuid – West en Zenit (boven) en Nadir (onder). De Arend staat symbool voor Zenit daar zij de boodschappers van de hemel en de belichaming van de zonnegeest hen zijn. Verder staan zij voor het opnieuw ontdekken van het kind binnenin. Ooit geloofde men dat de ogen van de Arend op oudere leeftijd sterk achteruitgingen en dat hij dan niets ziend zo dicht bij de zon vloog dat hij erdoor verschroeid werd. Door zich vervolgens driemaal in een heldere waterbron onder te dompelen herkreeg hij zijn jeugdigheid. In feite wordt hierin verwezen naar de wederopstanding.
Kortom de Arenden staan symbool voor grote krachten.
 
Slang:
De slang is altijd een prominent symbool voor in de kunst en culturele overleveringen geweest. Religieuze stromingen ruziën erover of ze nu een symbool voor het hogere of het lagere is. Soms wordt er de duivel in gezien, de andere keer een genezer. De slang in deze totem staat symbool voor transformatie en heling. Vele indianen stammen hielden zogenaamde slangen ceremonies, dit hield in dat wanneer ze enkele keren door een giftige slang gebeten waren haar gif in het lichaam moesten transmuteren. Overleefde men dit dan was men voortaan in staat om alle giffen, lichamelijk of anderszins te transmuteren. Tijdens deze ceremonies balanceerde deze indianen op de rand van sterven of genezen worden. Vaak werden zo geweldige genezende krachten geactiveerd. Maar het zijn niet alleen de genezende krachten die de slang zo een bijzonder dier maken. Van oudsher staat de slang symbool voor de seksuele/ scheppende levenskracht in de mens. Als we groeien, komt deze oerenergie vrij en stijgt langs onze ruggengraat omhoog. Tijdens deze opgang activeert zij diverse centra van ons lichaam en geest. Hierdoor krijgen wij toegang tot nieuwe dimensies en niveaus van bewustzijn, gezondheid en creativiteit. Ook kent men het jaar van de slang, deze is 1 keer in de 12 jaren. De in dit jaar geboren personen zijn veelal meelevend, betoverend en helderziend. Al met al staat dit dier symbool voor heel veel goeds en wederom wordt de wedergeboorte vaak genoemd in mythologische verhalen. De oorzaak hiervan is dat de slang zijn huid afwerpt doordat hij uit zijn oude jas is gegroeid. Zo gaat dit eigenlijk ook bij de mensheid. Deze sterft dan alleen en laat zijn oude jas (lichaam) achter hier op aarde en kan zo reïncarneren in een ander lichaam waarbij de geest 1 blijft. Dat de slang zo’n mysterieus dier is komt mede doordat, wanneer de slang zijn huid gaat afstoten, de slang voor die tijd troebele ogen krijgt. Het is daardoor net alsof het dier in een soort trance is en velen leiden hieruit af dat de slang heen en weer kan gaan tussen de verschillende dimensies (leven en dood). Na het afwerpen wordt de slang als het ware opnieuw geboren en zijn de ogen weer helder zodat ze de wereld met heel andere ogen bekijkt. Met herboren wijsheid gaat ze weer verder. De slang staat voor mij dan ook vooral voor wijsheid en genezing.
 
 
 
Lynx:
Veel Lynxen komen in het Noorden voor. De betekenis van het Noorden is dus ook belangrijk wanneer de Lynx wordt uitgebeeld. De jongen van de Lynx worden meestal geboren met blauwe ogen, die na ongeveer twee maanden geel worden, net zoals die van hun moeder. Het blauwe weerspiegelt de oneindige uitgestrektheid van de lucht en de hemel waartoe de Lynx vanaf zijn geboorte toegang heeft. De verkleuring in geel moet ons eraan herinneren dat deze kattensoort hemelse kennis bezit. De Haas en de Lynx staan nauw met elkaar in verbinding. De reden hiervan is dat de haas bovenaan de voedselketen van de Lynx staat. Dit houdt in dat wanneer de hazenpopulatie terugloopt ook de populatie Lynxen afneemt. Dit blijkt in een cyclus van 11 jaar voor te komen. Vandaar dat de Lynx uiterst symbolisch staat voor het meester-getal 11. Het heeft te maken met inspiratie, openbaring, mystieke en occulte lessen. Het feit dat de Lynx grijs is onderstreept dit nog eens. Grijs is nl. een symbool van de wolken die oeroude wijsheid verborgen houdt. De wolken die het zichtbare van het onzichtbare scheiden. Om deze reden staat de Lynx dan ook voor het toegang krijgen tot kennis en geheimen. Dit reflecteert op zijn beurt weer op de naam Lynceus, een van de argonauten die door de aarde heen kon kijken. De Lynx onthult in wezen dus de geheimen der aarde door het zoeken naar de waarheid. Door het uitermate en bovennatuurlijke gezichtsvermogen van de Lynx zou hij hiertoe in staat zijn. De Lynx ziet wat verborgen is en laat je vertrouwen op je instincten bij het beoordelen van anderen.
 
 
 
Bij:
De bij staat symbool voor verschillende dingen waaronder Koninklijkheid, denk maar aan de Egyptenaren, verborgen wijsheid, productiviteit en als belangrijkst toch wel de seksualiteit en vruchtbaarheid. Hieraan ligt ten grondslag vooral zijn angel en zijn rol in de bestuiving. Met vruchtbaarheid wordt hier niet alleen bedoeld het verwekken van nakomelingen maar ook het vruchtbaar maken van hun leven, de kwantiteit en kwaliteit hiervan. Verder zijn de bijen symbool voor het verwezenlijken van het onmogelijke. Dit is te verklaren doordat vele eeuwen lang de wetenschappers niet konden verklaren hoe bijen konden vliegen. Aerodynamisch gezien was het lichaam van de bij te groot ten opzichte van zijn vleugels. Pas sinds kort is men erachter gekomen dat de snelheid waarmee de Bij zijn vleugels op en neer beweegt, de reden is waardoor zij kunnen vliegen. Toch blijft de Bij symbool staan voor het verwezenlijken van het onmogelijke. Al met al zegt de Bij in deze totem ons dat wij van onze productiviteit moeten genieten. Wanneer wij dit kunnen lijkt het onmogelijke mogelijk. De Bij herinnert ons er dus aan dat wij van de levens nectar moeten genieten en ons leven vruchtbaar moeten maken zolang als de zon schijnt. Hij houdt ons voor dat ongeacht hoe groots onze droom is de belofte van zijn uiteindelijke vervulling gloort mits we maar doorzetten en geloven in deze droom. (De elixer van het leven is zo zoet als honing en de Bij is het symbool dat we de kans krijgen om ervan te drinken zolang we maar onze dromen blijven najagen).
 
 
Mestkever :
De kever is het gevarieerdst van alle insecten, er zijn er maar liefst 280.000 soorten van bekend. De kever heeft dan ook een grote symbolische waarde. De kever (Scarabee) nam een kluit ossenmest en vormde hiervan, van het Oosten naar het Westen gaand, al rollend een bal. De eitjes werden in deze bal gelegd en de broedbal werd daarna begraven. Na ongeveer een maand groef de kever de bal weer op en duwt hem naar het water toe, waarna de jongen eruit tevoorschijn kwamen. Door het rollen van oost naar west raakte de scarabee geassocieerd met de zon en zijn baan langs de hemel. Hij groeide zo uit tot symbool voor de zonnegod en nieuw leven. Door de gedaantewisseling in zijn jonge leven wordt de kever ook wel als symbool gezien voor herrijzenis en verandering.
 
 
 
 
QuetzalcoatlVolgt
 
 
 
Libel:
De Libel is een insect dat al erg lang voorkomt op de aarde. Ze hebben prachtige juweelachtige kleuren. Voordat ze deze prachtige fonkelende kleuren krijgen gaat er enige tijd overheen. Dit weerspiegelt het idee met onze eigen rijpwording, totdat onze “eigen kleuren” doorbreken. De Libel woont in twee rijken, het water en de lucht. In hun jeugd wonen ze als larve in het water. Na hun gedaanteverwisseling (na 2 jaar) verhuizen ze naar het luchtrijk. De Libel staat symbool voor grote verandering. Dit staat dan te gebeuren in een tijdsperiode van 2 jaar. Tevens staat de Libel symbool voor een groot aanpassingsvermogen, dit is één van de redenen dat deze soort al zo’n 180 miljoen jaar op de aarde woont. De libel staat ook symbool voor het licht doordat hun vleugels het licht weerkaatsen, doorlaten en weerspiegelen in allerlei verschillende richtingen. Hierdoor wordt er een illusie opgewekt en wordt dit insect veel als symbool voor illusionisten gebruikt. De Libel in deze Totem helpt om ons door de illusies heen te kijken zodat je in staat bent om je eigen licht te laten schijnen. Ze schenkt je de kracht om te veranderen en laat je genieten van het wonder van nieuwe kleurrijke visioenen.
 
 
 
Haas :
De haas staat symbool voor gevoeligheid en kunstzinnigheid dat zich uit in ambitie, finesse en deugdzaamheid. En zoals velen wel zullen verwachten staat het konijn ook voor seksualiteit en vruchtbaarheid. Dit komt natuurlijk door het veelvuldig werpen van hun jongen. Deze jongen blijven 28 dagen bij hun moeder. Dit is een cyclus waar de haas ook voor staat nl. een 28 dagen durende manifestatie cyclus. De cyclus van één maan. De haas helpt met het je afstemmen op deze cyclus en de getijden in je leven te herkennen, zodat je nog vruchtbaarder zult worden in je leven.
 
 
 
Wolf:
De Wolf is de belichaming van de zuivere geest, van de vrije en ongerepte natuur. Juist van de Wolf, waar velen vrees voor hebben, kunnen wij veel leren. Net als de mens is de Wolf uiterst ritualistisch. Ze leven volgens nauwkeurig bepaalde regels. Hun sociale gedrag is gebaseerd op een hiërarchische structuur. Elke Wolf heeft zijn eigen plaats in de hiërarchie, net als de mens dat kent. Wolven vechten zelden of nooit, ze zijn erg sociaal, vriendelijk en zeer intelligent. Een blik, houding of een grom is vaak al genoeg om de ander zijn dominantie te laten blijken. Hun kracht hoeven ze niet te demonstreren. Dit is één van de dingen waar de Wolf symbool voor staat; nl. jezelf leren kennen en daaraan kracht vertrouwen en zekerheid te ontlenen zodat je je niet tegenover iedereen hoeft te bewijzen en te laten gelden. Tevens staat de Wolf voor communicatie, erg belangrijk. De Wolf communiceert op tweemanieren, via lichaamstaal, waarin ze erg expressief zijn en via vocale communicatie (denk aan het huilen). Door deze twee middelen zijn zij in staat ons te laten zien hoe wij door middel van expressie en vocale communicatie een juist bestuur kunnen hanteren. Ze staat voor de balans tussen gezag en democratie, hoe wij door middel van rituelen, orde en harmonie kunnen scheppen in ons eigen leven. Dat de ware vrijheid alleen mogelijk is met discipline, respect en eerbied. De Wolf heeft zeer scherpe zintuiglijke waarnemingen tot zijn beschikking waaronder het reukvermogen en gehoor zeer sterk zijn ontwikkeld. Tijdens zijn jacht gaat hij in hoge mate op deze twee zintuigen af. Dat zich weer vertaald in het aspect dat we naar onze eigen innerlijke gedachten en woorden moeten leren luisteren, onze eigen intuïtie. Dit wordt onderstreept door de dikke vacht van de Wolf. Vachten en haren zijn van oudsher symbolen van paranormale vermogens. Vertrouw op je eigen intuïtie, je eigen kracht. Respecteer en heb eerbied, wees gedisciplineerd en volg de weg van je eigen stem. Neem je eigen leven in eigen handen. Jij bent de baas over je eigen leven. Doe dit in harmonie en vol liefde, dan zul je de vrije zuivere geest en ware vrijheid ervaren.
 
 
 
Kikker: Volgt
 
 
 
Eekhoorn: Volgt